Grek Zorba 03.06.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki