Grek Zorba 03.11.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie