Grek Zorba 04.04.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie