Grek Zorba 05.02.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa