Grek Zorba 05.05.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki