Grek Zorba 05.06.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa