Grek Zorba 08.01.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa