Grek Zorba 08.02.1998

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki