Grek Zorba 08.11.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie