Grek Zorba 09.11.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie