Grek Zorba 10.02.1998

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki