Grek Zorba 10.11.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie