Grek Zorba 11.11.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki