Grek Zorba 12.06.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki