Grek Zorba 15.09.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa