Grek Zorba 17.06.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki