Grek Zorba 18.06.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki