Grek Zorba 20.03.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie