Grek Zorba 20.09.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki