Grek Zorba 21.02.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki