Grek Zorba 21.03.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie