Grek Zorba 22.09.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki