Grek Zorba 25.01.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa