Grek Zorba 28.05.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie