Halka 01.01.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej