Halka 10.01.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki