Halka 15.11.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki