Halka 17.03.1998

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki