Halka 19.02.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki