Halka 19.12.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki