Halka 19.12.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki