Halka 29.11.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki