Harnasie 23.04.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej