Historia żołnierza 06.10.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego