Historia żołnierza 10.12.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego