Historia żołnierza 14.09.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego