Historia żołnierza 15.04.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego