Historia żołnierza 20.10.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego