Historia żołnierza 23.03.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego