Historia żołnierza 25.01.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego