Historia żołnierza 26.10.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego