Historia żołnierza 28.04.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego