Historia żołnierza 31.03.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego