Jawnuta 05.02.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego