Jawnuta 22.03.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego