Jerzy Bojar

Jerzy
Bojar
światła, realizacja świateł, reżyser świała
 • Bojar Jerzy (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

Nota biograficzna

Jerzy Bojar, inżynier. Jest rodowitym warszawiakiem. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej (1951–1956). Zatrudnił się w przedsiębiorstwie projektowania budownictwa miejskiego Miastoprojekt i, pracując przy kilkunastu projektach teatrów i domów kultury w Łodzi, na Śląsku, na Wybrzeżu, także w Warszawie, zdobył specjalizację w zakresie napędów elektrycznych mechanizmów scenicznych. W 1960 r. związał się na ponad pół wieku (!) z Operą Warszawską. Początkowo był inspektorem nadzoru przedsiębiorstwa Teatr Wielki Opery i Baletu w Budowie, po otwarciu Teatru Wielkiego został kierownikiem działu elektrycznego. W 1970 r. zajął stanowisko zastępcy dyrektora technicznego, a w 1984 r. – dyrektora technicznego Teatru Wielkiego. W zakres jego obowiązków wchodziło odtąd: zapewnienie pełnej obsługi prób i spektakli oraz wykonawstwa środków inscenizacji, nadzór nad eksploatacją, obsługą i konserwacją urządzeń scenicznych, organizacja obcych występów gościnnych, a także występów Teatru w kraju i za granicą, jak również przeprowadzanie remontów. Podlegało mu, okresowo, około 200 pracowników.

Poznał Teatr jak nikt. W jubileuszowym wydawnictwie 25 lat opery warszawskiej w Polsce Ludowej (Warszawa 1970) opublikował tekst Gmach i urządzenia techniczne Teatru Wielkiego w Warszawie, przedstawiając w nim usytuowanie budynku w przestrzeni placu Teatralnego, a w liczbach jego kubaturę, wymiary zajmowanego terenu, widowni i sceny (największej na świecie), jak również szczegółowy opis konstrukcji sceny i wszystkich jej urządzeń. Kiedy w ramach promocji Teatru wprowadzono (wzorem najważniejszych teatrów operowych świata) zwiedzanie Teatru Wielkiego, nie było lepszego niż dyrektor Bojar przewodnika. W okresach przejściowych (1991, 1994) przyjmował funkcję dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego. Trudno byłoby sobie wyobrazić Teatr bez jego spokoju, pełni kompetencji, opanowania, błysku uważnego i przyjaznego spojrzenia spoza szkieł okularów, pewności w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji. Niemniej w 1995 r. zmuszony został do odejścia i przez pewien czas pracował w Poznaniu. Jednak w 1998 r. wrócił do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, na krótko objął stanowisko p.o. dyrektora naczelnego, po czym został dyrektorem administracyjnym Teatru (do 2005 r.). W 2006 r. zatrudniono go ponownie na kilka miesięcy, a od lutego 2010 r. pełni w Teatrze funkcję głównego specjalisty ds. inwestycji.

Jego żoną jest pianistka, pedagog fortepianu w warszawskiej szkole muzycznej II stopnia, Maria Zubelewicz.

 

Inscenizacje (10)

Multimedia

Zdjęcia

 • Bojar Jerzy (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

Druki teatralne

 • Gesamtgastspiel der Nationaloper Warschau (Teatr Wielki), „Fürst Igor” Alexander Borodin 07-11-1989

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 24-02-2005

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 22-03-2005

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 5-11-2010

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 19-09-2012

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 23-11-2012

 • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 25-04-1998

 • Wkładka obsadowa „Falstaff” Giuseppe Verdi Wznowienie – 03-02-1980

 • Afisz premierowy „Nad milczącą krawędzią” – warsztaty choreograficzne 1998-05-29

 • „Faust z Nocą Walpurgii” Charles Gounoud 06-04-1966, Wkładka obsadowa premierowa

 • Gastspiel der Nationaloper Warschau – Teatr Wielki im Stadttheater Luxemburg am 27-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 9-03-2007

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 17-01-2010

 • Program „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 11-02-1984

 • Wkładka obsadowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 22-03-1975

 • Gastspiel der Nationaloper Warschau – Teatr Wielki im Stadttheater Luxemburg am 28-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 23-06-2007

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 18-12-2008

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 30-01-2009

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 6-01-2012

 • Wkładka obsadowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 18-03-1980

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 23-03-1999

 • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 26-04-1998

 • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 20-06-1999. 30-lecie pracy artystycznej Wandy Bargiełowsiej-Bargeyllo

 • Materiały na konferencje prasową 21-04-1998

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 28-09-2000

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 7-05-2004

 • Wkładka premierowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 24-02-1998 Przedstawienie galowe w 165-lecie otwarcia Teatru Wielkiego

 • Wkładka premierowa "Traviata" Giuseppe Verdi 22-02-1987

 • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 24-05-1998

 • Wkładka premierowa II „Nabucco” Giuseppe Verdi 27-06-1992

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 28-01-1998

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 14-12-2001

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 20-01-2002

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 15-06-2001

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 19-02-2003

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 06-02-2004

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 5-11-2004

 • Wkładka Obsadowa "Traviata" Giuseppe Verdi 23-11-1999

 • Wkładka obsadowa „Salome” Richard Strauss 10-01-1994

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 13-02-1982

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 21-03-1982

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 26-02-1998

 • Wkładka premierowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 26-06-1992

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 5-04-2000

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 16-01-2004

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 14-02-1982

 • Wkładka obsadowa „Tannhauser” Richard Wagner 17-02-1974

 • Wkładka Obsadowa "Traviata" Giuseppe Verdi 03-10-2000

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 16-09-1993

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 11-03-2003

 • Wkładka obsadowa „Salome” Richard Strauss 08-01-1994

 • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 20-05-1999. Dzień Artysty Śpiewaka

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 19-03-1999

 • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 10-06-1998. 25-lecie pracy artystycznej Marii Olkisz

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 28-06-1992

 • Wkładka premierowa. „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 5-03-1998

 • Program repertaurowy 12-1981 Teatr Wielki