Wkładka Obsadowa "Traviata" Giuseppe Verdi 03-10-2000
  • Typ druku

    Wkładka obsadowa
  • Wystawienia

    Traviata 22.02.1987
  • Język

    Polski
Wkładka Obsadowa "Traviata" Giuseppe Verdi 03-10-2000