• Nazwisko

    Gola
  • Imiona

    Bogdan
  • Funkcje

    Przygotowanie chóru, Kierownik chóru (chórmistrz), Przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Kierownictwo chóru