• Surname

    Gola
  • Names

    Bogdan
  • Functions

    Chorus Master, Kierownik chóru (chórmistrz), Przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Kierownictwo chóru