Jolanta 04.05.1955

Inscenizacja

premiera
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej